Projekty UE

Umowa nr: UDG-PBE.03.2019/077, UDG-PBE.03.2019/076

Bysewo Kolor sp. z o.o. realizuje projekt:

1. „Rozwój sprzedaży eksportowej poprzez aktywną promocję grup produktowych podczas spotkań z potencjalnymi klientami docelowymi we Włoszech oraz w Norwegii w latach 2019-2021”
Całkowity koszt realizacji Projektu 55 011,76 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu 45 011,77 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich 27 505,88 PLN

2. „Rozwój sprzedaży eksportowej poprzez aktywną promocję grup produktowych podczas spotkań z potencjalnymi klientami docelowymi w Szwecji w latach 2019-2021”
Całkowity koszt realizacji Projektu 38 017,36 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu 38 017,36 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich 19 008,68 PLN

w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Cel projektu:

Głównym celem Wnioskodawcy w ramach realizacji projektu należy nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami z wybranych rynków zagranicznych poprzez udział w misjach gospodarczych.
Środki pozyskane w projekcie pozwolą na pokrycie części kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w misjach, a także zostaną zainwestowane w przygotowanie oraz wytworzenie materiałów promocyjnych.

 

Firma Bysewo Kolor Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.01.2020/054
Celem projektu jest realizacja pro rozwojowych usług doradczych przeciwdziałających negatywnym skutkom gospodarczym wynikających z pandemii Covid-19.
Wartość całkowita projektu: 54.120,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 41.800,00 zł

 

Projekt AUCHIN

Bysewo Kolor Sp.z o.o. uczestniczy w projekcie „AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych.” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0003/19-00.

Wartość projektu 3 374 667,88 zł.
Całkowita wysokość dofinansowania w całym projekcie: 2 143 758,01 zł.

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ – Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich oraz chińskim.

 

    [recaptcha id:google-captcha]