„BYSEWO KOLOR” Sp. z o.o., jako podmiot realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu z Excento sp. z o.o. z dnia 15.09.2022r, zaprasza do złożenia oferty na Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych na potrzeby „BYSEWO KOLOR” Sp. z o.o. realizowany w projekcie „µGranty B+R dla przedsiębiorstw”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

    [recaptcha id:google-captcha]