Bysewo Kolor Sp. z o.o.

80-007 Gdańsk

ul. Trakt Św. Wojciecha 373

Polska

E-mail: export@bysewo.eu

De aktuella valutakurserna
PLN
PLN
PLN
PLN

ATLAS SAM 55

 • Gipsbaserad självutjämnande spackelmassa
 • Användning: för torra utrymmen
 • Förbrukning: ~ 1,8 kg/m2 per 1mm tjocklek
 • Skikttjocklek: 1 – 10mm
 • Klinkerläggning: efter 3 dagar
 • Förpackning: 25kg


Självutjämnande spackelmassa (1-10 mm)

 • som golvbeläggningsmassa
 • som underlag för klinker, heltäckande mattor, golvpaneler
 • för torra utrymmen


Egenskaper

 • anhydrit- och gipsbaserad
 • beständig mot koncentrerad belastning
 • upp till 50 m2 utan mellanliggande tensionssprickor
 • lättflytande och snabbhärdande
 • sammanfogad med underlaget


Grundläggande parametrar

 • förbrukning: 1,8 kg/1 m2/1 mm tjocklek
 • skikttjocklek: 1 – 10 mm
 • tryckhållfasthet: min 30 N/mm2


AVSEDD ANVÄNDNING:


Utjämnar golv inom skikttjockleken 1-10 mm – både när golvet har endast lokala ojämnheter och då hela golvet har en liten lutning. Höjer golvnivån i hela rummet – t.ex. då det krävs att golvnivån i två angränsande rum utjämnas.
Rekommenderas för utjämning av ytor för existerande värmande golvunderlag – då golvunderlagets ojämnheter gör det omöjligt att utföra den slutliga beläggningen och det krävs ett extra, tunt materialskikt.
Får endast användas i torra utrymmen – som golvbeläggning baserad på anhydrit av mycket hög kvalitet kan den endast användas inomhus i torra utrymmen: bostadsrum, korridorer, hallar, salonger, kontor, väntrum mm.
Som underlag för heltäckande mattor i utrymmen exponerade för medelstor belastning – i kontor, lekskolor, skolor mm.
Sammanfogad med golvet – tjocklek 1-10 mm - betong av god kvalitet, cement- eller anhydritbaserat golvunderlag (med eller utan golvvärme).

EGENSKAPER:


Självutjämnnande – ger en vågrätt och jämn yta även i stora utrymmen, utan att behöva använda gejdlister eller avlägsna delar av massan.

Tryckhållfasthet: ≥ 30 N/mm2.
Böjhållfasthet: ≥ 5 N/mm2.

Är praktiskt taget icke-krympande – risken för att krympsprickor uppstår under torkning är minimal – gör det möjligt att skapa arbetsområden med en yta på upp till 50 m2 utan mellanliggande tensionssprickor

Anpassad för manuell eller maskinell läggning – kan läggas enkelt och snabbt både manuellt och med maskiner utrustade med skruvpumpar, vilket möjliggör hög läggningseffektivitet.

LÄGGNING AV MASSAN:


Golvunderlaget ska vara stabilt och tillräckligt fast och bör vara skålformat på grund av att det finns en risk att massan kan rinna över. Allmänna krav för golv:

 • cementunderlag (ålder över 28 dagar, fuktighet ≤ 3%),
 • betongunderlag (ålder över 3 månader, fuktighet ≤ 3%),
 • anhydritunderlag (fuktighet ≤ 0,5 %) – mekaniskt slipade och avdammade.


Ytrepor i golvunderlaget ska utvidgas, dammas av och grundas med emulsionen ATLAS UNI-GRUNT PLUS, och efter 4 timmar kompletteras med det snabbhärdande repareringsbruket ATLAS TEN-10. Det torra, reparerade underlaget ska noggrant dammas av och därefter grundas rikligt med emulsionen UNI-GRUNT PLUS och lämnas för att torka i minst 4 timmar. Om det grundande underlaget är fortfarande absorberande ska det grundas igen. Alla ståldetaljer som har kontakt med underlaget ska skyddas mot korrosion.

Tensionssprickor


Golvunderlaget ska avskiljas från väggen och andra detaljer som finns i läggningsytan med PROFIL FÖR TENSIONSSPRICKOR från ATLAS. Mellanliggande tensionssprickor behövs inte på ytor upp till 50 m2 samt ytor som har ett diagonal som inte överskrider 10 m. Alla existerande tensionssprickor i tidigare golvskikt ska överföras till det aktuella golvunderlaget. Krympförebyggande tensionssprickor ska utföras runt bärande pelare samt i rumströskel. Hur man förbereder massan
Maskinell läggning – den torra blandningen ska hällas i behållaren i blandnings- och pumpningsaggregatet. Man ska ställa in en konstant nivå för vattentillförsel som gör att massan som kommer ut från slangen har rätt konsistens.
Manuell läggning – materialet från påsen ska hällas i en behållare med vatten (proportioner anges i Tekniska Data) och blandas tills massan blir homogen, helst med hjälp av en blandningsanordning. Massan kan användas direkt efter att den blandats färdigt och bevarar sina egenskaper i ca. 30 minuter. Man kan kontrollera om konsistensen är korrekt genom att hälla den från en behållare med volym på 1 liter på ett jämnt, icke-absorberande underlag (t.ex. folie). Massan bör forma en ”plätt” med en diameter på ca. 45-50 cm.

Läggning av massa


Massan ska läggas maskinellt - med hjälp av ett blandnings- och pumpningsaggregat med konstant vattenmatning. ATLAS SAM 55 kan även läggas manuellt, dock endast på ytor indelade i arbetsområden med storleken 10-15 m2. Innan man påbörjar arbetet ska man bestämma skiktets tjocklek (på väggarna och i läggningsområdet) i läggningsområdet. Detta kan göras t.ex. med ett vattenpass och flyttbara fixpunkter. Den färdigblandade massan hälls upp jämnt till en fastställd höjd utan avbrott. Direkt efter att massan hällts på en yta ska man avlufta materialet, t.ex. med användning av en avluftningsrulle eller en borste med långt, hårt tagel. Borsten ska ledas med skakande rörelser längs och tvärs över massan. Efter dessa åtgärder utjämnas massan själv. Ett arbetsområde ska fyllas med massan, utjämnas och avluftas under ca. 30 minuter.

Skötsel


Under de två första dagarna efter läggning av golvunderlaget ska man undvika att exponera golvet för direkt solstrålning eller drag samt sörja för en lämplig ventilering och vädring av rummen. Om det uppstår en vit ytbeläggning ska man avlägsna den mekaniskt genom slipning och därefter ska hela ytan dammas av. Slipning av golvunderlaget gör att den torkar snabbare. Torkningstid för anhydritunderlag beror på skikttjockleken och på värme- och fuktförhållanden i rummet.

Slutbehandlingsarbeten


Slutbehandling, t.ex. läggning av olika beläggningar på golvunderlaget, kan påbörjas efter ca 3 dagar, beroende på torkförhållanden, fuktighet, beläggningens typ och genomträngningsförmåga. Innan man påbörjar dessa arbeten ska man grunda golvunderlaget efter att detta har torkat med emulsionen ATLAS UNI-GRUNT PLUS.Uzywamy plikow cookies, by ulatwic korzystanie z naszych serwisow. Jesli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku zmien ustawienia swojej przegladarki.

Sad Rejonowy Gdansk Polnoc VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000130972 NIP: 583-000-03-39 Kapital zal. 200 000 PLN