Bysewo Kolor Sp. z o.o.

80-007 Gdańsk

ul. Trakt Św. Wojciecha 373

Polska

E-mail: export@bysewo.eu

De aktuella valutakurserna
PLN
PLN
PLN
PLN

ATLAS SAM 200

 • Gipsbaserad självutjämnande golvavjämningsmassa
 • Användning: för torra utrymmen
 • Förbrukning: ~ 2,0 kg/m2 per 1mm tjocklek
 • Skikttjocklek: 25 – 60mm
 • Klinkerläggning: efter 28 dagar
 • Förpackning: 25kg

 

Självutjämnande golvavjämningsmassa (25-60 mm)

 

 • som golvbeläggningsmassa
 • som underlag för klinker, heltäckande mattor, golvpaneler
 • för torra utrymmen
 • perfekt för golvvärme

 

Egenskaper

 

 • anhydrit- och gipsbaserad
 • möjligt att variera konsistensen
 • upp till 50 m2 utan mellanliggande tensionssprickor
 • bra värmeledningsförmåga
 • sammanfogad med underlaget, på folie, flytande

 

Grundläggande parametrar

 

 • förbrukning: 20 kg/1 m2/1 cm tjocklek
 • skikttjocklek: 25 – 60 mm
 • tryckhållfasthet: min. 16 N/mm2

 

AVSEDD ANVÄNDNING:


Utjämnar golv inom skikttjockleken 25-60 mm – både när golvet har endast lokala ojämnheter och då hela golvet har en liten lutning.
Höjer golvnivån i hela rummet – t.ex. då det krävs att golvnivån i två angränsande rum utjämnas.
Ett perfekt material för ingjutning av elektrisk golvvärme eller vattenburen värme – är en god värmeledare – bättre än cementbaserade produkter; omsluter de värmande kablarna tätt.
Rekommenderas för utjämning av ytor för existerande värmande golvunderlag
Utgör en del i FONER-system som används för ljudisolering av tak – tillsammans med elastiserad EPS STYROFLEX, PROFILER FÖR TENSIONSSPRICKOR ATLAS samt polyetylenfolie.
Får endast användas i torra utrymmen – som golvbeläggning baserad på anhydrit av mycket hög kvalitet kan den endast användas inomhus i torra utrymmen: bostadsrum, korridorer, hallar, salonger, kontor, väntrum mm.
Sammanfogad med golvet – tjocklek 25-60 mm – betong av god kvalitet, cement- eller anhydritbaserat golvunderlag (med eller utan golvvärme)
På ett avskiljande lager – tjocklek 30-60 mm – om underlaget är av dålig kvalitet och inte ger en tillräcklig vidhäftningsförmåga – dammigt, med sprickor, med olja, smutsigt, starkt absorberande; det avskiljande lagret kan utgöras t.ex. av PE-folie med tjocklek 0,2 mm
Flytande - tjocklek 35-60 mm – läggs på en värme- eller ljudisolering av: EPS-plattor med klass min. EPS 100-038, golvplattor, härdade plattor av mineralull mm.
Värmande – höjden på golvunderlaget över värmande skikt ska vara minst 35 mm.

EGENSKAPER:


Självutjämninande – ger en vågrätt och jämn yta även i stora utrymmen, utan att behöva använda gejdlister eller avlägsna delar av massan.

Tryckhållfasthet: ≥ 16 N/mm2.
Böjhållfasthet: ≥ 5 N/mm2.

Är praktiskt taget icke-krympande – risken för att krympsprickor uppstår under torkning är minimal – gör det möjligt att skapa arbetsområden med en yta på upp till 50 m2 utan mellanliggande tensionssprickor.
Anpassad för manuell eller maskinell läggning – kan läggas enkelt och snabbt både manuellt och med maskiner utrustade med skruvpumpar, vilket möjliggör hög läggningseffektivitet.

LÄGGNING AV GOLVUTJÄMNINGSMASSAN:


Golvberedning
Golvunderlaget ska vara stabilt och tillräckligt fast. Allmänna krav för golv:

 

 • cementunderlag (ålder över 28 dagar, fuktighet ≤ 3%),
 • betongunderlag (ålder över 3 månader, fuktighet ≤ 3%),
 • anhydritunderlag (fuktighet ≤ 0,5 %) – mekaniskt slipade och avdammade.


Alla ståldetaljer som har kontakt med massan ska skyddas mot korrosion.
Golvutjämningsmassan sammanfogad med underlaget. Golvunderlaget ska vara fritt från detaljer som kan minska dess vidhäftningsförmåga, särskilt damm, kalk, olja, fett, bituminösa ämnen, färg, svagt sittande och lösa delar från gamla golvunderlag. Ytrepor i golvunderlaget ska utvidgas, dammas av och grundas. Fylls med snabbhärdande bruk ATLAS TEN-10. För grundning ska emulsion ATLAS UNI-GRUNT PLUS användas, en eller två gånger, lämna för att torka i minst 4 timmar.

Golvutjämningsmassan på ett avskiljande lager. Det avskiljande lagret, t.ex. PE-folie, ska läggas tätt, utan veck, och vikas ut längs väggar (med kantband) minst till massans höjd.

Flytande golv. Isoleringsplattor ska läggas tätt, på ett jämnt underlag, med kantförflyttning. Man ska utföra ett avskiljande lager på plattorna och vika upp den längs väggen.

Golvutjämningsmassan i golvvärmesystem Värmesystemet ska kontrolleras avseende korrekt montering. Det rekommenderas att golvunderlaget görs i ett lager (under villkoret att värmesystemet är monterat stabilt). Under arbetet ska man följa informationen i teknisk dokumentation och anvisningar från tillverkaren av värmesystemet.

Tensionssprickor


Golvunderlaget ska avskiljas från väggen och andra detaljer som finns i läggningsytan med PROFIL FÖR TENSIONSSPRICKOR från ATLAS. Mellanliggande tensionssprickor behövs inte på ytor upp till 50 m2 samt ytor som har ett diagonal som inte överskrider 10 m. Alla existerande tensionssprickor i tidigare golvskikt ska överföras till det aktuella golvunderlaget. Krympförebyggande tensionssprickor ska utföras runt bärande pelare samt i rumströskel.

Hur man förbereder massan
Maskinell läggning – den torra blandningen ska hällas i behållaren i blandnings- och pumpningsaggregatet. Man ska ställa in en konstant nivå för vattentillförsel som gör att massan som kommer ut från slangen har rätt konsistens.

Manuell läggning – materialet från påsen ska hällas i en behållare med vatten (proportioner anges i Tekniska Data) och blandas tills massan blir homogen, helst med hjälp av en blandningsanordning. Massan kan användas direkt efter att den blandats färdigt och bevarar sina egenskaper i ca. 45 minuter. Man kan kontrollera om konsistensen är korrekt genom att hälla den från en behållare med volym på 1 liter på ett jämnt, icke-absorberande underlag (t.ex. folie). Massan bör forma en ”plätt” med en diameter på ca. 45-50 cm.

Läggning av massa


Innan man påbörjar arbetet ska man bestämma skiktets tjocklek (på väggarna och i läggningsområdet) i läggningsområdet, t.ex. med ett vattenpass och flyttbara fixpunkter. Maskinell läggning – med hjälp av ett blandnings- och pumpningsaggregat med konstant vattenmatning, manuell läggning – endast på ytor med storleken 10-15 m2.

Den färdigblandade massan hälls upp jämnt till en fastställd höjd utan avbrott. Direkt efter att massan hällts på en yta ska man avlufta materialet, t.ex. med användning av en avluftningsrulle eller en borste med långt, hårt tagel. Borsten ska ledas med skakande rörelser längs och tvärs över massan. Efter dessa åtgärder utjämnas massan själv. Ett arbetsområde ska fyllas med massan, utjämnas och avluftas under ca. 45 minuter.

Skötsel


Under de två första dagarna efter läggning av golvunderlaget ska man undvika att exponera golvet för direkt solstrålning eller drag samt sörja för en lämplig ventilering och vädring av rummen. Om det uppstår en vit ytbeläggning ska man avlägsna den mekaniskt genom slipning och därefter ska hela ytan dammas av. Slipning av golvunderlaget gör att den torkar snabbare. Torkningstid för anhydritunderlag beror på skikttjockleken och på värme- och fuktförhållanden i rummet.

Slutbehandlingsarbeten


Slutbehandling, t.ex. läggning av olika beläggningar på golvunderlaget, kan påbörjas efter ca 3-4 veckor, beroende på torkförhållanden, fuktighet, beläggningens typ och genomträngningsförmåga. Innan man påbörjar dessa arbeten ska man grunda golvunderlaget efter att detta har torkat med emulsionen ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

 Uzywamy plikow cookies, by ulatwic korzystanie z naszych serwisow. Jesli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku zmien ustawienia swojej przegladarki.

Sad Rejonowy Gdansk Polnoc VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000130972 NIP: 583-000-03-39 Kapital zal. 200 000 PLN