Bysewo Kolor Sp. z o.o.

80-007 Gdańsk

ul. Trakt Św. Wojciecha 373

Polska

E-mail: export@bysewo.eu

Aktuelle valutakurser
PLN
PLN
PLN
PLN

ATLAS SAM 200

 • Selvutjevnende gipsbasert gulvavrettingsmasse
 • Anvendelse: for tørre rom
 • Forbruk: ~ 2,0 kg/m2 per 1mm tykkelse
 • Sjikttykkelse: 25 – 60mm
 • Fliselegging: etter 28 dager
 • Forpakning: 25kg


Selvutjevnende gulvavrettingsmasse (25-60 mm)

 • som gulvbeleggingsmasse
 • som underlag for fliser, heldekkende belegg og paneler
 • for tørre rom
 • perfekt for gulvvarme


Egenskaper

 • anhydritt- og gipsbasert
 • mulig å variere konsistensen
 • opp til 50 m2 uten mellomliggende ekspansjonsfuger
 • gode varmeledende egenskaper
 • sammenføyd med underlaget, på folie, flytende


Hovedparametere

 • forbruk: 20 kg/1 m2/1 cm tykkelse
 • sjikttykkelse: 25 – 60 mm
 • trykkfasthet: minimum 16 N/mm2


FORUTSATT ANVENDELSE:

Utjevner underlaget innen grenser på 25-60 mm – både når underlaget har bare lokale ujevnheter og da hele gulvet er utført med en liten lening.
Forhøyer gulvnivå i hele rommet – f. eks. da det kreves at gulvnivå i to tilstøtende rom utjevnes.
Et perfekt materiale for innstøping av elektrisk eller vannbasert gulvvarme – har veldig gode varmeledende egenskaper, bedre enn sementbaserte produkter; omslutter varmekablene fullstendig.
Anbefales for utjevning av flater for eksisterende varmende gulvunderlag.
Utgjør et element i FONER systemet som brukes for lydisolering av etasjeskiller – sammen med elastisk polystyren STYROFLEX, ATLAS EKSPANSJONSPROFILER samt polyetylenfolie.
Kan brukes i tørre rom – som gulvunderlag basert på anhydritt av høy kvalitet kan det bare brukes innvendig i tørre rom: boligrom, ganger, lobby, stuer, kontorer, korridorer, venterom osv.
Sammenføyd med underlaget – tykkelse 25-60 mm – betong av høy kvalitet, sement- eller anhydritt avrettingsmasse (med eller uten gulvvarme)
På et avskillende lag – tykkelse 30-60 mm – om underlaget er av dårlig kvalitet og ikke gir en tilstrekkelig vedheft– støvete, med sprekker, med olje, smussete, sterkt absorberende; det avskillende laget kan utføres f. eks. av PE folie med tykkelse 0,2 mm
Flytende – tykkelse 35-60 mm – legges på varme- eller lydisolering av: polystyren plater med klasse min. EPS 100-038, gulvplater, hardede plater av mineralull osv.
Varmende – høyden på avrettingsmasse over varmende sjikt skal være minst 35 mm. EGENSKAPER:
Selvutjevnende – gir en vannrett og jevn flate også i store rom, uten at det er nødvendig å bruke ledelister eller dra massen av med lekter.

Trykkfasthet: ≥ 16 N/mm2.
Bøyefasthet: ≥ 5 N/mm2.

Er praktisk talt ikke-krympende – risiko for dannelse av krympestrekker under tørking er begrenset til minimum – gjør det mulig å skape arbeidsområder med flater opp til 50 m2 uten mellomliggende ekspansjonsfuger.
Tilpasset for håndlegging eller maskinell påføring – kan påføres lett og fort både manuelt og med maskiner utstyrt med skruepumper, takket være dette oppnår man høy effektivitet av påføring.

PÅFØRING av GULVUTJEVNingsmasse:

Forberedelse av underlag
Underlaget skal være stabilt og tilstrekkelig fast. Generelle krav for underlag:

 • avrettingsmasse av sement (alder over 28 dager, fuktighet ≤ 3%),
 • betong (alder over 3 måneder, fuktighet ≤ 3%),
 • anhydrittunderlag (fuktighet ≤ 0,5 %) – mekanisk slipt og støvsuget .

Alle ståldetaljer som har kontakt med massen skal beskyttes mot korrosjon.
Gulvutjevningsmassen sammenføyd med underlaget. Underlaget skal vare fritt for lag som kan minske vedheften, særlig støv, kalk, olje, fett, bituminøse stoffer, malinger, svakt sittende og løse deler av gamle støpemasser. Overfladiske riper i underlaget skal utvides, støvsuges og grunnes. Fylles med hurtigtørkende støpemasse ATLAS TEN-10. For grunning skal det brukes ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsjon, en eller to ganger, la det tørke i minimum 4 timer.

Gulvutjevningsmassen på et avskillende lag. Det avskillende laget f. eks. PE folie skal legges tett, uten folder og brettes opp langs vegger (til ekspansjonsbånd) minst til massens høyde.

Flytende underlag. Isolasjonsplater skal legges tett, på et jevnt underlag, med forskyving av kanter. Man skal lage et avskillende lag på platene og brette det opp langs veggen.

Gulvutjevningsmassen i gulvvarmesystem Varmesystemet skal kontrolleres og monteres. Det anbefales at gulvunderlaget gjøres i ett lag (forutsatt at varmesystemet er montert stabilt ). Under arbeidet skal man følge opplysninger i teknisk dokumentasjon og anvisninger fra produsenten av varmesystemet.

Ekspansjonsfuger


Gulvunderlaget skal atskilles fra vegger og andre elementer som finnes i støpeområde med ATLAS EKSPANSJONSPROFIL. Mellomliggende ekspansjonsfuger er ikke nødvendige på flater opp til 50 m2 og flater med en diagonal som ikke overskrider 10 m. Alle eksisterende ekspansjonsfuger i tidligere gulvsjikt skal overføres til det aktuelle gulvunderlaget. Ekspansjonsfuger som hindrer krymping skal utføres rundt bæresøyler samt i roms terskler. Forberedelse av masse

Maskinell påføring – den tørre blandingen skal helles i beholderen i blande- og pumpeaggregatet. Man skal innstille et konstant nivå av vanntilførsel som gjør at massen som kommer ut fra slangen har riktig konsistens.

Håndlegging – materialet fra sekken skal helles i en beholder med vannet (proporsjoner finnes i Tekniske Data) og blandes sammen til en homogen masse, helst ved hjelp av visp. Massen er klar for bruk direkte etter at den er blandet ferdig og beholder sine egenskaper i ca. 45 minutter. Man kan kontrollere riktig konsistens gjennom å helle den fra en beholder med volum på 1 liter på et jevnt, ikke-absorberende underlag (f. eks. folie). Massen bør forme en „pannekake” med en diameter på ca. 45÷50 cm.

Legging av masse


Før man påbegynner arbeider skal man bestemme underlagets fremtidig tykkelse (på vegger og i støpeområde), f. eks. ved hjelp av vaterpass og flyttbare fastmerker. Maskinell påføring – ved hjelp av et blande- og pumpeaggregat med kontinuerlig vannmating, håndlegging – bare på flater med størrelse 10-15 m2.

Ferdigblandet masse helles jevnt ut til fastsatte høyder uten avbrudd. Rett etter at massen er lagt på en flate skal materiale avluftes, ved bruk av f. eks. en avluftingsrulle eller en børste med langt, hardt hår. Børsten skal ledes med ristende bevegelser langs og tvers over massen. Etter dette utjevnes massen av seg selv. Et arbeidsområde skal fylles med massen, avrettes og avluftes under ca. 45 minutter.

Skjøtsel


Under de to første dagene etter legging av gulvunderlaget skal man unngå å eksponere gulvet for direkte solstråling og trekk samt sørge for riktig ventilasjon og lufting i rommet. Om det dukker opp et hvitt belegg på overflaten skal det fjernes mekanisk gjennom sliping og deretter skal hele flaten støvsuges. Sliping av gulvunderlaget gjør at det tørker fortere. Tørketid for anhydrittunderlag avhenger av sjikttykkelse samt varme- og fuktighetsforhold i rommet. Sluttbehandling

Sluttbehandling, f. eks. legging av forskjellige belegg på gulvunderlaget, kan påbegynnes gjennomsnittlig etter ca. 3-4 uker, avhengig av uttørkingsforhold, fuktighet, beleggets type og gjennomtrengingsegenskaper. Før man påbegynner disse arbeider anbefales det å grunne underlaget etter at det har tørket med ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsjon.Uzywamy plikow cookies, by ulatwic korzystanie z naszych serwisow. Jesli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku zmien ustawienia swojej przegladarki.

Sad Rejonowy Gdansk Polnoc VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000130972 NIP: 583-000-03-39 Kapital zal. 200 000 PLN